rozwoj-fotowoltaiczny

Przemysł fotowoltaiczny w krajach arabskich

Odnawialne źródła energii - rozwój i technologia

rozwoj-fotowoltaiczny

Przemysł fotowoltaiczny odniósł sukces na całym świecie. Z energii słonecznej korzystają nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także małe gospodarstwa domowe. W Europie postęp w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii jest widoczny w wielu dziedzinach życia, natomiast zaangażowanie krajów Bliskiego Wschodu w projekty – powiązane z fotowoltaiką zaczęło się dość późno. W ostatnich latach zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii stało się jednak bardziej widoczne niż dotychczas z powodu ciągłego spadku kosztów produkcji i rozwoju technologii w tej dziedzinie. Nie ma wątpliwości, że obfitość tradycyjnej energii, takiej jak ropa i gaz, w wielu krajach regionu Zatoki Perskiej, Iraku, Algierii i Libii, odegrało ważną rolę w powstrzymywaniu się od poszukiwania nowych źródeł energii, takich jak energia słoneczna. Nie bez znaczenia był także wysoki koszt budowy instalacji czystej energii, a także bariery technologiczne.

Energia słoneczna, rozwój i pozyskiwanie - kraje arabskie

Region Półwyspu Arabskiego obecnie pracuje nad wdrożeniem wielu projektów w zakresie produkcji energii słonecznej i wiatrowej. Wśród tych projektów jest inicjatywa „Masdar” w Abu Zabi, która ma na celu zbudowanie największej na świecie skoncentrowanej instalacji do konwersji energii słonecznej, a jej moc po zakończeniu budowy osiągnie 1000 megawatów. W 2015 r. Maroko rozpoczęło pierwszą fazę projektu wykorzystania energii słonecznej – Noor, którego celem jest wytworzenie 580 megawatów, wystarczających do zaopatrzenia miliona domów w energię elektryczną. Natomiast Egipt w 2018 r. zakończył budowę elektrowni słonecznej Beban Solar Park zlokalizowanej na południe od Kairu.

 

Równolegle w regionie popularność zdobywają małe instalacje do produkcji energii słonecznej, takie jak solarne podgrzewacze wody, gdyż wiele rządów prowadzi politykę wspierającą wykorzystanie do tego celu energii słonecznej. Całkowita powierzchnia zainstalowanych paneli słonecznych do podgrzewania wody wyniosła około 4,8 miliona metrów kwadratowych. Na tle innych krajów wyróżnia się Palestyna, gdzie odsetek domów wyposażonych w taką technologię przekroczył 70%.

Plan na rozwój przemysłu fotowoltaicznego

Kraje arabskie wprowadziły program monitorowania rozwoju przemysłu fotowoltaicznego oraz wyznaczyły do końca roku 2030 cele dotyczące energii odnawialnej. Wśród nich Maroko dąży do uzyskania 42% z wykorzystaniem różnych odnawialnych źródeł energii z wiatru, słońca i wody, następnie Egipt 20% i Jordania 10%. Tunezja zidentyfikowała zużycie na 30%, a Algieria na 40% energii odnawialnej do 2030 r. Arabia ​​Saudyjska, aspiruje do osiągnięcia 44% z energii odnawialnej do 2032 r. Wynika to z danych opublikowanych przez Departament Energii Rady Ministrów ds. Energii Odnawialnej Ligi Arabskiej.

 

Sekretarz generalny Arabskiego Urzędu ds. Energii Odnawialnej spodziewa się, że do 2030 r. wielkość inwestycji w sektorze energii odnawialnej w świecie arabskim osiągnie wartość trzystu miliardów dolarów.

Comments are closed.